RACFX

LỊCH NGHỈ LỄ – 05/12 ĐẾN 09/12/2022

Kính gửi quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giao dịch trên các công cụ sau sẽ bị hủy bỏ hoặc thay đổi do các ngày lễ quốc gia:

Cũng xin lưu ý rằng có một mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến việc duy trì các vị thế đã mở và các lệnh đang chờ xử lý trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, giờ giao dịch được chỉ định có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Hơn nữa, những khoảng thời gian như thế này có thể làm tăng khả năng xảy ra chênh lệch lớn hơn do thanh khoản trên thị trường mỏng hơn.