RACFX

Gửi tiền và rút tiền

ĐIỀU KIỆN

Tiền gửi chỉ có thể được hoàn thành nếu chúng được thực hiện từ chủ tài khoản giao dịch. Điều này có nghĩa là tài khoản giao dịch và phương thức gửi tiền được sử dụng phải có cùng tên.

NGƯỜI GỬI TIỀN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Gửi tiền vào tài khoản giao dịch RACFX của bạn là một quá trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng của mình, chọn tài khoản bạn muốn gửi tiền vào, nhấp vào tùy chọn gửi tiền và chọn phương thức gửi tiền ưa thích của bạn. Sau đó, bạn sẽ làm theo hướng dẫn để hoàn thành tất cả các trường sẽ được vạch ra cho bạn.

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Chúng tôi chấp nhận các loại tiền tệ sau: USD
Phí: Dựa trên tỷ lệ Gửi/Rút tiền.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển khoản cho bạn.

Mọi chuyển khoản ngân hàng được thực hiện tới RACFX phải được thực hiện từ tài khoản ngân hàng được đăng ký bằng tên đầy đủ của khách hàng, nếu không tiền của bạn có thể bị trả về nguồn.

TIỀN GỬI

Gửi tiền vào tài khoản của bạn để giao dịch rất nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây để nạp tiền vào tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào Khu vực khách hàng
  2. Chuyển đến ‘Tiền gửi’
  3. Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn gửi tiền vào, và chọn từ một số phương thức thanh toán có sẵn.